Prezentare proiect

seniori-net

Proiectul "SenioriNET - Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice" isi propune sa creeze prima retea informala la nivel national de organizatii active in domeniul serviciilor pentru varstnici, cu precadere cele care furnizeaza ingrijiri la domiciliu. Proiectul este bazat pe  nevoia de a coaliza intr-o singura voce organizatiile active in domeniu la nivel national.  Capacitatea limitata a ONG-urilor din domeniul serviciilor pentru varstnici de a coopera cu autoritatile si de populariza serviciile oferite conduce la un interes scazut al autoritatilor de a sustine politicile de dezvoltare a serviciilor pentru varstnici si implicit la accesul limitat sau inexistent la servicii pentru varstnici. Prin aceasta initiativa ne propunem sa consolidam pe termen lung capacitatea organizatiilor neguvernamentale din sectorul social si sa sustinem participarea lor activa la imbunatatirea strategiilor si politicilor care asigura un acces crescut al  varstnicilor din Romania la servicii de ingrijire la domiciliu.

Proiectul „SenioriNET – retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice” este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile - Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, are o durata de 2 ani si un buget total de 251.102,25 CHF din care 223.481,00 CHF reprezinta finantarea nerambursabila.

In urma acestui proiect ne propunem:

 • Sa punem bazele unei retele nationale active formata din cel putin 30 de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si/sau implicate in actiuni de adresate persoanelor varstnice si complementare ingrijirilor la domiciliu;
 • Sa oferim organizatiilor din retea cadrul necesar pentru cresterea  capacitatii interne
 • Sa cresterea nivelul de informare si constientizare al autoritatilor publice si cetatenilor  cu privire serviciile adresate varstnicilor din Romania
 • Sa facilitam accesul persoanelor interesate la informare cu privire la  serviciile adresate varstiniclilor

Printre rezultatele proiectului enumeram :

 • O retea nationala formata din cel putin 30 de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si/sau implicate in actiuni de adresate persoanelor varstnice si complementare ingrijirilor la domiciliu;
 • 1 pachet informativ online care va contine 1 website, o harta cu serviciile la nivel national, 20 de newsletters online distribuite;
 • 2 sesiuni de instuire realizate in domeniul lobby and advocacy ;
 • Organizarea Forumului furnizorilor de servicii adresate varstnicilor din Romania;
 • Realizarea unui campanii de advocacy;
 • Elaborarea unui document de politica publica privind ingrijirea la domiciliu;   
 • Organizarea, la nivrel local, de mese rotunde de dialog social pentru promovarea conceptului de ingrijiri la domiciliu;
 • Barometrul colaborarii cu autoritatile publice;
 • Elaborarea Catalogului de bune practici in domeniul ingrijirilor la domiciliu adresate varstnicilor;
 • Realizarea unui film de scurt film de promovare a conceptului de ingrijiri la domiciliu adresate varstnicilor.
Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 Prezentare proiect. Confederatia Caritas Romania
Joomla Templates by Wordpress themes free