“Progresul economic nu poate fi atins prin sacrificarea celor mai saraci”

“Progresul economic nu poate fi atins prin sacrificarea celor mai saraci” PDF Imprimare Email
 Interviu cu Doina Crangasu, director executiv Confederatia Caritas Romania pe marginea Pachetului de Investitii Sociale lansat recent de Comisia Europena
 - Care credeti ca vor fi implicatiile practice ale recent lansatului Pachet de Investitii Sociale la nivel european si in Romania?
 D.C.:  In primul rand, prin acest document se urmareste cresterea performanțelor in domeniul strategiilor de incluziune activă și o utilizare mai eficientă și mai eficace a bugetelor sociale. Comisia Europeană a solicitat statelor membre să acorde prioritate investițiilor sociale. Se presupune, asadar, o responsabilitate mai mare in folosirea banului public nu numai din punct de vedere al destinatiei pe care o primeste, dar si din punct de vedere al imapctului pozitiv pe care se asteapta sa il genereaze investitia in domeniul social.  Comisia Europeana va monitoriza
indeaproape sistemele de protectie sociala si progresele inregistrate de fiecare stat membru prin intermediul semestrului european și va formula, în cazul în care este necesar, recomandări specifice pentru fiecare tara.
 
In al doilea rand, Comisia Europeana prin Pachetul de Investitie Sociala pentru Crestere si Coeziune, ofera un ghid pentru statele membre ce contine recomandari cu privire la modul cel mai bun de a utiliza sprijinul financiar al UE, în special din Fondul Social European, astfel incat sa fie puse în aplicare obiectivele stabilite.
 
Nu in ultimul rand trebuie spus ca acest pachet vine ca raspuns si la dificultatile financiare, la crestrea saraciei si excluziunii sociale in Europa, a tendintei de crestere a ratei somajului, in special in randul tinerilor. La toate acestea se mai adauga si provocarea îmbătrânirii populației Europei si reducerea numarului persoanelor cu varste active, care adauga presiune pe sistemele sociale naționale. Pachetul de investiții sociale include, de asemenea, o recomandare a Comisiei împotriva sărăciei în rândul copiilor.
 
Pentru a intelege scrop 10ensul recomandarilor cuprinse in pachet, cred ca e important sa retinem afirmatia Comisarului european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, facuta in cadrul conferintei de lansare si anume ca  "Investitia sociala este esentiala dacă vrem sa iesim din criza mai puternici, mai coerenti si mai competitivi".
 
- Care este pozitia CARITAS Europa si Caritas Romania cu privire la propunerile din pachet?
 
D.C.: Caritas Romania este membra activa a Caritas Europa, o organizatie umbrela cu sediul la Bruxelles care reuneste 49 de organizatii nationale din 46 de tari europene, membre si non-membre UE. Evident ca lansarea Pachetului de Investitii Sociale a fost salutata si primita cu entuziasm. Apelul Comisiei Europene catre statele membre de a acorda prioritate cheltuielilor publice pentru politicile sociale în scopul de a atenua impactul negativ al reducerilor bugetare si de a preveni creșterea somajului, a sărăciei și a excluziunii sociale, care afectează în prezent aproape la 120 de milioane de persoane din Uniunea Europeană (UE), este un mesaj clar si puternic.
 
Acest mesaj e convergent cu pozitia Cariats Europa care are convingerea ca progresul economic nu poate fi atins prin sacrificarea celor mai saraci cetateni ai Europei, cei care nu au avut nicio vina in declansarea crizei financiare, dar care platesc efectele acestei crize.
 
Pachetul de Investitii Sociale reprezinta un cadru de politica integrata care ia in considerare diferentele sociale, economice și bugetare între statele membre si se axează pe trei directii:
1. Asigurarea ca sistemele de protectie sociala raspund nevoilor oamenilor atunci cand sunt in momente critice de-a lungul vietii lor.
2. Mai buna directionare si simplificarea politicilor sociale astfel incat sa ofere sisteme de protectie sociala adecvate si durabile.
3.Actualizarea strategiilor de incluziune activa in statele membre care sa furnizeze: ingrijire de calitate la preturi accesibile; educație si prevenirea abandonului scolar timpuriu; formare profesionala, creare de locuri de muncă si asistenta in cautarea locurilor de munca; sprijin pentru asigurea de locuinte; servicii medicale accesibile sunt toate domeniile de politică, cu o dimensiune socială puternică de investiții.
 
Toate aceste domenii presupun politici cu o puternica dimensiune sociala de  investitii. Este remarcat faptul ca in UE sunt tari cu rezultate sociale mai bune decta altele desi au avut bugete similare sau chiar mai mici. Acesta sitiatie demosntreaza ca este loc pentri utilizare mai eficenta a resurselor si a politicilor sociale.
 
Lansarea Pachetului nu inseamna ca Europa isi va rezolva curand problemele sociale, dar este un gest de recunoastere publica ca in ciuda eforturilor de combatere a saraciei nu s-a facut niciun progres in ultimii zece ani si constituie primul pas spre masuri concrete de reducere a riscului de adancire a segmentarii sociale si la consitientozarea ca astfel se vor evita cheltuilele sociale mai mari in viitor.
Singura rezerva pe care o avem este ca recomandarile cuprinse in Pachetul Social de Investitii nu au caracter obligatoriu.
- Care este opinia CARITAS Romania cu privire la problemele sociale prioritare si masurile de politica publica ce ar trebui adoptate pe termen scurt?
 
D.C.: In ceea ce priveste Romania, unul dintre statele membre deficitare la capitolul investitie si performanta sociala, conform statistictilor europene, ne dorim ca acest document sa contribuie la formularea unor politici sociale coerente si eficente, la urgentarea adoptarii masurilor si reglementarilor care sa faca aplicabila legea cadru a asistentei sociale L. 292/2011, la conceperea si adoptarea unui mecansim sustenbail de finantare din fonduri publice a serviciilor sociale (singura forma activa, deocamdata in Romania, care vizeaza incluziunea grupurilor sociale vulnerabile), la crearea de locuri de munca care sa retina in tara forta de munca tanara si matura, la incurajarea economiei sociale.
 
Desi a trecut un an si trei luni de la adoptarea Legii Asistentei Sociale, inca nu exita norme metodologice de aplicare a acesteia. Inca din 2010 organizatiile societatii civile, atat cele furnizoare de servicii sociale cat si cele active in domeniul social prin proiecte specifice, au exprimat nevoia unui proces real de reforma a sistemului de protectie si asistenta sociala si, pe baza experientei lor, au inaintat recomandari catre ministerul de resort. Speranta unui dialog constructiv a disparut in momentul in care am constatat ca niciuna din propunerile inaintate si discutate nu se regesesc in proiectele de lege initiate.
 
Caritas Romania considera ca trebuie acordata prioritate reglementarii unui sistem de asistenta social modern (si sunt exemple in Europa din care ne putem inspira) axat pe masuri active de incluziune sociala.
 
De asemenea, alocarea de fonduri pentru sustinerea reformei este esentiala in contextul unei strategii nationale care sa conduca la armonizarea strategiilor si planurilor locale cu cele de la centru. Numai eforturile coorodnate si concentrate asupra unor scopuri comune vor genera cresterea sociala si bunastarea in Romania si, implicit, in Europa.
 
In luna aprilie, statele membre vor prezenta Programele Nationale de Reforma care includ masurile luate pentru a genera „o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, în domeniile ocuparii forței de muncă, cercetare, inovare, energie si incluziune socială. Asteptam cu interés acest document pe care Guvernul Romaniei il va pregati si pe care il vom analiza. Ca si in ultimii doi ani, alaturi de organizatiile Caritas din celelalte state membre UE,  Caritas Romania va realiza un raport complementar ce va include un set de recomandari si il va transmite prin internediul Cariats Europa catre Consiliul Europei, Parlamentul European, Comitetul Europena Social si Economic  si alti parteneri sociali.
Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 “Progresul economic nu poate fi atins prin sacrificarea celor mai saraci”. Confederatia Caritas Romania
Joomla Templates by Wordpress themes free