INTERVIU: FONSS- şansa la servicii sociale de calitate

fonssCaritas Romania: Cum a apărut ideea creării Federaţiei ONG-urilor pentru Servicii Sociale (FONSS)? Ce nevoi au determinat constituirea sa?

FONSS: Federaţia s-a înfiinţat ca urmare a iniţiativei a 10 ONG din Iaşi, de a realiza un proiect comun – “Vocea ONG pentru comunitate”, în cadrul căruia să înfiinţeze şi o federaţie specializată pe servicii sociale, mai ales că se constată lipsa de finanțare din partea autorităților centrale și locale pentru serviciilor sociale private, lipsa unei legi a contractării sociale şi faptul că ONG-urile din domeniul serviciilor sociale nu au capacitatea să se implice în activități ce vizează procesul de luare a deciziilor publice, monitorizarea procesului de elaborare a politicilor publice, a legislației în domeniu, exercitare a rolului de watchdog, ele fiind preocupate de asigurarea sustenabilității serviciilor directe. Era, aşadar nevoie, de crearea unei structuri credibile prin calitatea membrilor săi, care să-şi asume ca misiune „implicarea în schimbarea politicilor şi dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale”.

 

Caritas Romania: Cine face parte din reţea?

 

FONSS:… Deocamdată au calitatea de membri fondatori cele zece organizaţii iniţiatoare, de altfel, recunoscute pentru implicarea profesionistă în domeniu – Fundația “Alături de Voi România”, Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul Diecezan Caritas Iași, Fundația COTE, Fundația Iosif, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope România şi Fundația World Vision România. Am organizat şi primele alegeri şi în urma lor ADV România deţine preşedinţia FONSS. Din ianuarie 2015 vom lansa oportunitatea înscrierii ca membri organizaţiilor neguvernamentale care au activitatea în domeniul serviciilor sociale. Vă spun de pe acum că ne dorim membri din rândul profesioniştilor, deci vom face o selecţie atentă a aplicaţiilor. Vom putea avea şi susţinători ai FONSS din rândul celor care nu sunt membri. Toate anunţurile le vom face pe www.fonss.ro.

 

Caritas Romania: Ce şi-a propus să schimbe FONSS prin membrii săi? Cum?

 

FONSS: În primul rând dorim o rearanjare a poziţiilor autorităţi şi ONG-uri în “jocul public”, pentru că e momentul ca noi cei din societatea civilă să fim priviţi ca investitori în comunitate, ca Parteneri ai autorităţilor în rezolvarea problemelor comunităţii. Prin urmare, vom identifica nevoile specifice în domeniul social și vom încerca transpunerea acestora în priorități și obiective multianuale de susținere și finanțare de către autoritățile locale și județene din Regiunea Nord Est.

 

 

De asemenea, dorim întărirea capacității instituționale și operaționale a cel puțin 70 de ONG-uri din domeniul serviciilor sociale din regiune, în vederea creșterii eficienței acestora în gestionarea resurselor comunitare și asigurării vizibilității și sustenabilității programelor derulate. Deocamdată, aşa cum observaţi, avem în vedere o dezvoltare regională a FONSS, după care va urma extinderea naţională.

 

Caritas Romania: Ştim ca una din provocările ONG-urilor, în general, şi a federaţiilor, în special, este  sustenabilitatea financiară. Cum se descurca în prezent FONSS şi ce soluţii întrevede pentru viitor?

 

 

FONSS: Deocamdată avem susţinere prin proiectul “Vocea ONG pentru comunitate”, finanţat din Fondul ONG în România. Vom aplica şi pentru alte finanţări pentru a ne asigura susţinerea. Nu avem emoţii prea mari, pentru că “povestea celor zece pentru societatea civilă” a început pe fondul asumării parteneriatului voluntar, în cadrul Comisiei ONG din Consiliul de Dezvoltare Economică şi Socială Iaşi, comisie în care de doi ani muncim alături de alţi 29 de colegi făcând advocacy pentru serviciile sociale. Dacă am reuşit în Comisia ONG, dacă reuşim acum când avem finanţare, vom avea succes şi în viitor pentru că FONSS este o federaţie de care e efectiv nevoie, nu un produs al unui proiect şi atât.

 

 

Caritas Romania: Proiectul prin care s-a creat FONSS este implementat la nivelul regiunii Nord Est, de către un consorţiu de organizaţii din Iaşi, membre în Comisia ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economică cu scopul de a face lobby şi advocacy în rândul autorităţilor locale şi naţionale pentru dezvoltarea serviciilor sociale în România. Cum se va completa această iniţiativă regională cu cele ale organizaţiilor de la nivel naţional şi din alte regiuni ale ţării?

 

FONSS: După ce ne vom crea notorietatea regională vom găsi parteneri credibili la nivel naţional sau din alte regiuni pentru a ne extinde. Am discutat deja cu alte federaţii şi cu grupări informale de ONG-uri. Ştiţi că societatea civilă a început deja să realizeze că fără o bună conlucrare, fără bună comunicare, nu reuşim să clădim un sector solid. Cred că acesta va fi liantul. Deocamdată vom realiza împreună cu ceilalţi colegi advocacy pentru domeniul nostru de interes.

În plus, noi am început prin publicarea la nivel naţional a informaţiei din Vocea ONG – ziarul federaţiei (voceaong.ro), printr-o emisiune care va fi realizată din ianuarie la IBS TV – televiziune online – să ne extindem teritorial abordarea. Vom avea pe site fonss.ro şi un catalog al organizaţiilor din domeniul serviciilor sociale, deci venim din start cu trei produse adresate organizaţiilor din întreaga ţară. Este primul pas spre intenţia de extindere naţională a activităţii FONSS.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 INTERVIU: FONSS- şansa la servicii sociale de calitate. Confederatia Caritas Romania
Joomla Templates by Wordpress themes free